Spolek Babylon

Složení - členská základna

... byl založen v prosinci roku 2002 z potřeby oživit kulturně-sportovní život jak v samotné obci Babylon, tak i v jejím okolí. Vyzdvihnou tuto oblast a nabídnout nejen jejich stálým a přechodným obyvatelům, ale i náhodným návštěvníkům více polečenského vyžití v průběhu celého roku.

Činnost spolku Babylon

je zaměřena na přípravu a realizaci kulturních a sportovních akcí převážně v obci Babylon a jeho blízkém okolí.

Cílem

spolku Babylon je podporovat a připravovat takové aktivity, které pomohou obohatit život současných i budoucích obyvatel a návštěvníků Babylonské rekreační oblasti a zároveň umožní, aby se celý region kulturně i turisticky rozvíjel.

Spolek Babylon nemá jiné příjmy než dary a příspěvky fyzických a právnických osob a veškerou svou činnost hradí pouze z těchto zdrojů, proto děkujeme všem, kteří se rozhodnou pomoci podpořit společenské, kulturní a sportovní akce v regionu.

IČ: 266 12 437         Bankovní spojení: č.ú. 182321090 / 0300 - ČSOB